MELINE 01 ID

Mô tả

CÔNG DỤNG

Hoạt chất điều trị nám chân sâu, phan giải sắc tố.

THÀNH PHẦN

Axit tranexamic · Glutathione · Axit ascorbic · Niacinamide · Magnesium Gluconate · Phenylalanine

CHỈ ĐỊNH

Nám chân sâu

Phân giải sắc tố