01 SPOTS PROFESSIONAL

Mô tả

CÔNG DỤNG

Ức chế và bất hoạt Tyrosynase

Làm tan các cặn Melanin và Melanin bị oxy hoá.

Kháng khuẩn, kháng viêm

Làm sáng và đồng đều màu da.

THÀNH PHẦN

Step1:

  • Azelaic Acid
  • Tranexamic Acid
  • Phenylethyl Resorcinol
  • Sodium Hyaluronate

Step 2:

  • Pyruvic Acid
  • Salicylic Acid
  • Sodium Hyaluronate

CHỈ ĐỊNH

Điều trị da nám điểm, đồi mồi