01 INTIMATE

Mô tả

HOẠT CHẤT PEEL DA ĐIỀU TRỊ THÂM VÙNG NHẠY CẢM.

CÔNG DỤNG

Giảm tăng sắc tố vùng nhạy cảm.

Loại bỏ lớp tế bào sừng.

Ức chế và bất hoạt Tyrosynase.

Phân tán Melanin.

Tăng cường tái tạo biểu bì.

Ngăn chặn sự hình thành các gốc tự do.

Làm sáng và đồng đều màu da.

HOẠT CHẤT CHÍNH

Mandelic 20%

Tranexamic Acid 5%

Lactobionic Acid 15%

Salicylic Acid 2%

Retinal 1%

CHỈ ĐỊNH

Điều trị da thâm vùng nhạy cảm.