01 CAUCASIAN SKIN PROFESSIONAL.

Mô tả

CÔNG DỤNG

Hoạt chất tái tạo và điều trị nám mảng (sử dụng trong điều trị chuyên nghiệp)

THÀNH PHẦN

Azelaic Acid · Tranexamic Acid · Arbutin · Kojic Acid · Lactobionic Acid · Sodium Hyaluronate · Retinal · Phenylethyl Resorcinol

CHỈ ĐỊNH

Nám mảng bề mặt.