LAB INNOAESTHETICS

Đổi mới từ kinh nghiệm


INNOAESTHETICS bao gồm một nhóm các chuyên gia đa ngành kết hợp kiến thức dược phẩm kỹ thuật với hỗ trợ khoa học-y tế để cung cấp một phản ứng toàn diện cho thị trường với tem nhận dạng riêng của nó.
INNOAESTHETICS lấy lại sự cống hiến và tận tâm của công thức dược phẩm của phòng thí nghiệm cổ điển và thực hiện nó trong sản xuất các phát triển galen tiên tiến, tạo ra các công thức độc quyền giúp cải thiện rõ rệt diện mạo da.
marcas-1

BỆNH VIỆN

Thương hiệu da liễu cung cấp cho các sản phẩm chất lượng cao chuyên nghiệp trái cây của sự đổi mới và kinh nghiệm


TÔI LINE

Thương hiệu đầu tiên và duy nhất điều trị chọn lọc mọi loại tăng sắc tố trên khuôn mặt hoặc cơ thể theo các loại da khác nhau.

marcas-meline

KINH NGHIỆM

Chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực da liễu và tiềm năng của các phòng thí nghiệm của chúng tôi cũng cho phép chúng tôi hợp tác với các thương hiệu khác

top